Geol-Min

Spółka Geol-Min prowadzi szeroko pojętą działalność związaną z poszukiwaniem, dokumentacją i eksploatacją złóż kopalin. Jesteśmy obecnie największym w regionie świętokrzyskim dostawcą iłów ceramicznych, wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych, min. wyrobów klinkierowych. Surowiec pochodzi z należącej do nas kopalni “Józef” w Pałęgach w gminie Mniów.

Cena surowca

Cena podstawowa za 1 tonę iłu z wyrobiska wynosi w 2024 r. 53 PLN loco kopalnia „Józef” w Pałęgach.
Możliwe są upusty zależne od: wielkości zamówienia, harmonogramu i intensywności dostawy, terminu płatności. Cena za surowiec „sezonowany”, uwzględniająca koszty składowania „zapasu magazynowego” może być wyższa o 5 do 10%.

Historia firmy

Spółka została założona w styczniu 2000 roku dla prowadzenia szeroko pojętej działalności związanej z eksploatacją złóż kopalin. W dużym stopniu było to związane ze znalezieniem i udokumentowaniem przez geologów Stanisława Piskorza i Józefa Szajna, działających jako spółka cywilna Geomin, nowych złóż czerwonych iłów, stanowiących wysokojakościowy surowiec ceramiki budowlanej.
W 2001 roku Geol-Min rozpoczął eksploatację pierwszego z tych złóż – w kopalni „Pałęgi” w gminie Mniów, początkowo usługowo, dla Geomin S.C., a od 2002 roku, po przeniesieniu koncesji, na własny rachunek.