Usługi

Nasza Firma prowadzi działalność usługową w następującym zakresie:

  • działalność geologiczno-poszukiwawcza,
  • projektowanie i wykonywanie prac geologicznych,
  • prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych oraz doradztwo związane z uzyskaniem koncesji i zezwoleń na wydobycie kopalin ze złoża,
  • prowadzenie eksploatacji złóż kopalin i wszelkich spraw związanych z ruchem zakładu górniczego,
  • świadczenie usług profesjonalnym sprzętem takim jak koparki, ładowarki, spychacze oraz samochody-wywrotki o różnym tonażu.