Historia firmy

O nas

Spółka została założona w styczniu 2000 roku dla prowadzenia szeroko pojętej działalności związanej z eksploatacją złóż kopalin. W dużym stopniu było to związane ze znalezieniem i udokumentowaniem przez geologów Stanisława Piskorza i Józefa Szajna, działających jako spółka cywilna Geomin, nowych złóż czerwonych iłów, stanowiących wysokojakościowy surowiec ceramiki budowlanej. W 2001 roku Geol-Min rozpoczął eksploatację pierwszego z tych złóż – w kopalni „Pałęgi” w gminie Mniów, początkowo usługowo, dla Geomin S.C., a od 2002 roku, po przeniesieniu koncesji, na własny rachunek. Po kilku latach od rozpoczęcia wydobycia gliny Pałęgi, wielkość eksploatacji osiągnęła prawie 100 000 ton rocznie. Równolegle spółka prowadziła rozpoznanie geologiczne drugiego swojego złoża – „Gościniec” oraz prace projektowe i przygotowawcze dla uruchomienia złoża „Kozów”, udokumentowanego dla RuppCeramika Sp. z o.o. (obecnie BMI Brass sp. z o.o.).

W 2003 spółka Geol-Min rozpoczęła badania i próby rozszerzenia zakresu wykorzystania wydobywanych iłów. Efektem było opracowanie receptur i rozpoczęcie wytwarzania, początkowo w laboratorium, a od 2006 r. w Zakładzie Wytwarzania Mas Ceramicznych gotowych mas – plastycznych i lejnych. Wspólnie z władzami gminy Mniów oraz OHP zorganizowany został kurs ceramiczny, poprowadzony m.in. przez doświadczonych pedagogów Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Zakład Wytwarzania Mas Ceramicznych został zamknięty w roku 2009 r., a spółka Geol-Min skoncentrowała swoje działania na eksploatacji i sprzedaży surowca z kopalni “Józef” w Pałęgach.
W 2012 roku odszedł nasz kolega i współzałożyciel firmy Józef Szajn. Aby upamiętnić jego wkład w budowę i rozwój firmy nadaliśmy kopalni w Pałęgach nową nazwę. Od 2013 roku jest to “Kopalnia Józef” w Pałęgach.
Od ponad 20 lat zajmujemy się wydobywaniem, hałdowaniem i sprzedażą surowca z naszych kopalni. Naszym atutem są nasi pracownicy – doświadczeni operatorzy i górnicy – pracujący z nami od początku istnienia firmy. Dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy dostarczamy naszym odbiorcom surowiec najwyższej jakości. Z jego parametrami możecie się Państwo zapoznać w zakładce “Parametry surowca” . Zapraszamy równie