Polityka poufności GEOL-MIN.PL

Właścicielem strony WWW geol-min.pl jest firma Geol-Min Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący działalność pod nazwą Geol-Min

Wstęp
Szanujemy prywatność wszystkich osób odwiedzających naszą stronę internetowa. Wierzymy w zasadę ochrony poufności informacji osobistych, którymi dzielą się z nami nasi Klienci. Niniejsza Polityka poufności określa jakie informacje mogą być przez nas gromadzone i jak będziemy je wykorzystywać. Za każdym razem, kiedy przesyłacie Państwo informacje za pośrednictwem witryny geol-min.pl, akceptujecie bez ograniczeń i zastrzeżeń warunki
Polityki. Dlatego też zachęcamy Państwa do uważnego przeczytania niniejszego regulaminu.

Informacje podawane przez użytkownika

Wszelkie dane osobowe Użytkownika, przekazane za pośrednictwem strony internetowej geol-min.pl, będą wykorzystywane przez naszą Firmę do doskonalenia jakości usług świadczonych Klientom. Gwarantujemy tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W procesie rejestracji Użytkownik dobrowolnie przekazuje geol-min.pl dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail etc.) w zakresie koniecznym do jego
identyfikacji oraz wykonania usługi.
Ponadto serwis WWW geol-min.pl automatycznie pobiera dane techniczne Klienta, takie jak używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.
Jakakolwiek korespondencja przesłana ze strony internetowej geol-min.pl jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Niniejsza „Polityka poufności” daje nam pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania oraz marketingu produktów i usług. Gwarantujemy, że zgodnie z prawem nie będziemy sprzedawać lub udostępniać zebranych danych osobowych naszych Klientów dla osób trzecich, nie będących pracownikami Firmy. Wyjątek stanowi zgoda Użytkownika lub
kiedy następuje na to zgoda na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika. W dowolnym czasie mogą Państwo skontaktować się z nami, aby uzyskać informacje o tym, jak wykorzystywane są Państwa dane osobowe.
Użytkownik może zwrócić się z prośbą o usunięcie takich informacji z dokumentacji w całości lub w części.
Zgodnie z obowiązującym prawem, pomimo wygaśnięcia usługi lub złożenia wniosku
o usunięcie danych osobowych, geol-min.pl może nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do:
1) rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za usługi, aż do wyczerpania tych roszczeń,
2) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub/i niezgodnego z prawem korzystania z usług. W szczególności dotyczy to udostępniania danych na żądanie uprawnionych organów państwa (sąd, prokuratura i in.) w granicach ich kompetencji.
Przystępując do korzystania ze strony internetowej geol-min.pl Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie w zbiorach danych jego danych osobowych, w celach marketingowych. Użytkownik ma świadomość prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, wstrzymywania, przetwarzania lub ich usunięcia. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, tj.: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 838 z późn. zm.). W każdej chwili możemy zaprzestać przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy wyrazicie takie
życzenie.

Cele, dla których gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy Państwa dane osobowe, aby lepiej i skuteczniej dostosować przekaz informacyjny serwisu WWW geol-min.pl do preferencji naszych Użytkowników. Staramy się ulepszać jakość usług przez nas świadczonych i dostosowywać je do Państwa potrzeb. Pragniemy również na bieżąco utrzymywać kontakty z Użytkownikami, naszymi Klientami oraz innymi osobami związanymi z geol-min.pl.
Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników serwisu WWW geol-min.pl w celu ich identyfikacji, wykonania zleconych usług oraz rozliczenia transakcji.

Wykorzystanie „cookies”

Na komputerach Klientów i innych osób odwiedzających witrynę internetową geol-min.pl mogą być umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji (tzw. pliki „cookies”). Wykorzystujemy technikę „cookies” do ustalenia drogi, jaka doprowadziła Użytkownika do witryny internetowej uti.pl, by w ten sposób rejestrować aktywność odwiedzających oraz krytycznie oceniać i udoskonalać tę stronę, czyniąc ją bardziej dopasowaną do Państwa indywidualnych preferencji i zainteresowań. Prosimy zwrócić uwagę, że Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby ta nie dopuszczała plików „cookie” lub ostrzegała o ich wysyłaniu. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”. Dla przykładu: w najpopularniejszej przeglądarce, Internet Explorerze, należy wybrać opcję Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność/Zaawansowane/Zablokuj pliki cookie. Można również skasować „cookies” znajdujące się na komputerze poprzez opcję Narzędzia/Opcje internetowe/Ogólne/Usuń pliki cookie.

Prawa autorskie oraz znaki zarejestrowane

Prezentowane materiały oraz cała zawartość serwisu WWW geol-min.pl chronione są prawami własności intelektualnej. Za wyjątkiem, gdzie stwierdzono inaczej, zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku i użytku osobistego. Poza oglądaniem nie mogą być w
jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia. Wszelkie nazwy, logo, znaki i hasła prezentowane w serwisie WWW geol-min.pl
stanowią nasz ą własność. Używanie, regularne kopiowanie do własnego komputera, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody są zabronione.

Zasady ogólne i ewentualne zmiany w Polityce Poufności

Oferta geol-min.pl ulega rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości będziemy wprowadzać pewne modyfikacje w Polityce Poufności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Korzystając z serwisu geol-min.pl po tej dacie akceptują Państwo zmiany w nowej wersji Polityki Poufności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad niniejszej Polityki w dowolnym czasie poprzez ponowną ich publikację, gdy wymagać tego będzie interes strony geol-min.pl. Zapraszamy wszystkich Użytkowników do odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z zasadami niniejszej Polityki Poufności.

Pomoc

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem strony geol-min.pl, Polityką Poufności mogą Państwo kierować na adres:
Geol-Min Sp. z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 16/11
25-516 Kielce
lub skorzystać z formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie WWW geol-min.pl