W dniu 04 listopada 2012 r odszedł dr Józef Szajn

W dniu 04 listopada 2012 r odszedł na zawsze nasz Przyjaciel
dr Józef Szajn
nasz długoletni Prezes, współzałożyciel Firmy, kolega i współpracownik.
Był cenionym geologiem, wspaniałym przyjacielem i szlachetnym człowiekiem.
Wszystkim będzie nam go bardzo brakowało.