Witam

Nasza spółka została założona do prowadzenia szeroko pojętej działalności związanej z eksploatacją złóż kopalin. Jesteśmy obecnie największym w regionie świętokrzyskim dostawcą iłów ceramicznych, wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych, min. wyrobów klinkierowych.

Kopalnia Pałęgi

Kopalnia Pałęgi

Kopalnia Pałęgi - położona na gruntach wsi Grzymałków i Pałęgi, została uruchomiona przez Geol-Min Sp. z o.o. w 2001 roku. Już w drugim roku działalności kopalnia osiągnęła wydobycie ponad 80 tysięcy ton, stając się największym dostawcą surowca ilastego w województwie świętokrzyskim

więcej »

Kopalnia Gościniec

Kopalnia Gościniec

Kopalnia Gościniec (nazwa od przysiółka wsi Pałęgi) - jest położona w odległości około 1 km
od kopalni "Pałęgi" . Eksploatację złoża przez Geol-Min rozpoczęto we wrześniu 2006 r., wykonując wstępne wyrobisko udostępniające i wydobywając niewielką ilość kopaliny.

więcej »

Ceny

Ceny

Cena  podstawowa  za 1  tonę  iłu  z  wyrobiska wynosi w 2021 r. 53 PLN  loco  kopalnia "Pałęgi"  i "Gościniec".

więcej »

Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Geol-Min Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Geol-Min Sp. z o.o. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Geol-Min sp. z o.o. Al.IX Wieków Kielc 16/11 25-516 Kielce , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Widzial...
więcej »