W dniu 04 listopada 2012 r odszedł dr Józef Szajn

W dniu 04 listopada 2012 r
odszedł na zawsze nasz
Przyjaciel
dr Józef Szajn długoletni Prezes,
współzałożyciel Firmy, kolega
i współpracownik.
Był cenionym geologiem,
wspaniałym przyjacielem
i szlachetnym człowiekiem.
Wszystkim nam będzie
Go bardzo brakowało.