Historia firmy

Spółka została założona w styczniu 2000 roku dla prowadzenia szeroko pojętej działalności związanej z eksploatacją złóż kopalin. W dużym stopniu było to związane ze znalezieniem i udokumentowaniem przez geologów Stanisława Piskorza i Józefa Szajna, działających jako spółka cywilna Geomin, nowych złóż czerwonych iłów, stanowiących wysokojakościowy surowiec ceramiki budowlanej.

W 2001 roku Geol-Min rozpoczął eksploatację pierwszego z tych złóż - w kopalni "Pałęgi" w gminie Mniów, początkowo usługowo, dla Geomin S.C., a od 2002 roku, po przeniesieniu koncesji, na własny rachunek.   Po kilku latach od rozpoczęcia wydobycia gliny Pałęgi, jego wielkość osiągnęła ponad 100 000 ton rocznie - największe wydobycie surowca ceramiki budowlanej w województwie świętokrzyskim, porównywalne     z wydobyciem łącznym ze wszystkich pozostałych czynnych złóż.

Równolegle spółka prowadziła rozpoznanie geologiczne drugiego swojego złoża - "Gościniec" oraz prace projektowe i przygotowawcze dla uruchomienia złoża "Kozów", udokumentowanego dla RuppCeramika Sp. z o.o. Kopalnia "Kozów", prowadzona przez Geol-Min usługowo, została uruchomiona w 2004 roku, a rozpoczęcie wydobycia w kopalni "Gościniec" nastąpiło jesienią 2006 roku.

Od roku 2003 Geol-Min rozpoczyna badania i próby rozszerzenia zakresu wykorzystania wydobywanych iłów. Efektem jest opracowanie receptur i rozpoczęcie wytwarzania, początkowo w laboratorium, a od 2006 r. w Zakładzie Wytwarzania Mas Ceramicznych gotowych mas - plastycznych i lejnych, które mogą być stosowane przez zakłady i warsztaty produkujące różnorodne wyroby ceramiki użytkowej, garncarzy, czy artystów ceramików. Dzięki temu ceramika (w tym własna produkcja wyrobów ceramicznych) staje się stopniowo jednym    z ważnych obszarów działania spółki.

Spółka aktywnie uczestniczy w życiu społeczności gminy Mniów. Staramy się, w ramach prowadzonej działalności, aktywizować  osoby  pozostające  bez zatrudnienia.  
Wspólnie z władzami gminy Mniów oraz OHP zorganizowany został kurs ceramiczny, poprowadzony m.in. przez doświadczonych pedagogów Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Rezultatem kursu jest powstanie w Mniowie Stowarzyszenia Rękodzieła Ludowego "Ceramik" zrzeszającego głównie młodzież. Ich prace prezentowane były podczas szeregu imprez artystycznych m.in. targów turystycznych.

Kolejnym  obszarem działalności przedsiębiorstwa  jest produkcja ceramiki artystycznej  
i użytkowej. Chcąc uniknąć powielania wzorów i produkcji masowej nawiązaliśmy 
współpracę z wybitnymi twórcami i artystami:

kurs Marek Cecuła - jeden z najciekawszych polskich ceramików pracujących za granicą. Po studiach i pracy w Izraelu i Brazylii przeniósł się w roku 1976 do USA, gdzie najpierw w Waszyngtonie ,     a  potem w Nowym Jorku założył pracownie ceramiki artystycznej. 
W roku 1983 organizuje w nowojorskiej Parsons School of Design wydział ceramiki, który prowadzi do dzisiaj. Należy do twórców związanych z nurtem Odrodzenia Rzemiosła (Craft Revival), który w USA w ostatnich latach przeciwstawił się skomercjalizowanej produkcji masowej. Autor wielu znakomitych prac m.in. pomnika ku czci ludności żydowskiej pomordowanej w kieleckim gettcie.

kurs Adam Wolski - malarz, rzeźbiarz, grafik, scenograf. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wydział malarstwa. Uprawia malarstwo, rzeźbę, grafikę, projektuje i realizuje monumentalne scenografie związane z ważnymi imprezami w Polsce i w Kielcach. Jego artystyczne przedsięwzięcia działają na rzecz integracji środowisk artystycznych i promocji Kielc.

kurs Jan Armański - rękodzielnik z Chałupek, mistrz koła garncarskiego. Tworzy naczynia pokryte pięknym w tonacji szkliwem - zwykle miodowym. Poza prostą, ale wysmakowaną formą naczynia zwracają uwagę charakterystycznym dla każdego z ośrodków zdobnictwem.