Ceny

Cena  podstawowa  za  1  tonę  iłu  z  wyrobiska  wynosi  w 2017 r.   53 PLN loco kopalnia "Pałęgi" i "Gościniec".


Możliwe są upusty zależne od:

  • wielkości zamówienia,
  • harmonogramu i intensywności dostawy,
  • terminu płatności.

Cena za surowiec "sezonowany", uwzględniająca koszty składowania "zapasu magazynowego" może być wyższa o 5 do 10%.