Parametry surowca

Parametry jakościowe surowca ilastego ze złoża "Gościniec"
(według dokumentacji geologicznej)

Opis makroskopowy Iłowce i mułowce ilaste wiśniowobrązowe, z wkładkami żółtoseledynowych
Stratygrafia Dolny trias (pstry piaskowiec środkowy)
Skład granulometryczny *
>50µm (0.05 mm) 0.0 - 11.0% przeciętnie do 1%
>20µm (0.02 mm) 8.5 - 15.2% **
>2µm (0.002 mm) 22.0 - 55.0% przeciętnie 35 - 45%
>2µm (0.002 mm) 34.2 - 41.9% przeciętnie 38 - 40%
Skład mineralny
minerały ilaste łatwo topliwe
44 - 56% ***
10 - 19%, przeciętnie 10 - 14%
kaolinit 11 - 15%
kwarc 27 - 33%
skaleń 2 - 3%
hematyt ca 3%
kalcyt + dolomit 0%
Skład chemiczny
SiO2 60.91 - 64.12%
Al2O3 17.76 - 17.95%
Fe2O3 6.91 - 7.77%
TiO2 0.90 - 1.03%
MnO 0.04 - 0.17%
MgO 1.82 - 2.90%
CaO 0.39 - 0.54%
K2O 2.55 - 3.00%
strata prażenia (105 - 1 000°C) 5.12 - 5.21%
Parametry technologiczne
Wilgotność naturalna maksymalnie 14 %
Względna woda zarobowa 14.94 - 26.75%, średnia 20.87%
Skurczliwość suszenia 5.10 - 9.40%, średnia 6.90%
Skurczliwość całkowita (1000°C) 5.10 - 9.40%, średnia 6.90%
Skurczliwość całkowita (1050°C) 5.10 - 9.40%, średnia 6.90%
Nasiąkliwość wagowa (1000°C) 5.10 - 9.40%, średnia 6.90%
Nasiąkliwość wagowa (1050°C) 5.10 - 9.40%, średnia 6.90%
Wytrzymałość na ściskanie
 (1000°C)
5.10 - 9.40%, średnia 6.90%
Wytrzymałość na ściskanie
(1050°C)
5.10 - 9.40%, średnia 6.90%
Zawartość i stopień szkodliwości marglu 0 (brak przejawów działania)
Skłonność do tworzenia się wykwitów brak
Uwaga Dopuszczalne są sporadyczne okruchy piaskowca Ø > 50 mm
* pominięto wyniki dla części próbek, zawierających okruchy nierozmytego iłowca
** oznaczenie tylko dla kilku próbek badanych analizatorem laserowym
*** illit oraz smektyty i mieszane pakiety illitowo-chlorytowo-smektytowe

Wyniki badań uśrednionej próbki surowca z wydobycia
(według badań prof. P.Wyszomirskiego z AGH)

Zestawienie właściwości surowca

Parametr Jednostka Wartość
SiO2 [%] 60.73
Al2O3 [%] 18.24
Fe2O3 [%] 7.54
MnO [%] 0.036
MgO [%] 1.88
CaO [%] 0.35
Na2O [%] 0.09
K2O [%] 3.01
TiO2 [%] 0.901
P2O5 [%] 0.07
Strata prażenia [%] 7.10
Powierzchnia właściwa [m2/g] 20.75
Gęstość helowa [g/cm3] 2.750
Temperatura spiekania [°C] 1110
Temperatura mięknięcia [°C] 1440
Temperatura topienia [°C] 1550
Temperatura płynięcia [°C] 1590
Skurczliwość suszenia [%] 7.07
Wytrzymałość na zginanie
po wysuszeniu
[MPa] 0.88

Podstawowe właściwości technologiczne tworzywa po wypaleniu

Temperatura wypalania [°C] 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
Wytrzymałość na zginanie po wypaleniu [MPa] 3.01 2.66 5.20 10.21 9.99 8.44 8.78
Skurczliwość wypalania [%] 3.08 3.77 4.69 8.34 8.46 8.43 8.39
Skurczliwość całkowita [%] 10.13 10.85 11.76 15.41 15.53 15.50 15.46
Nasiąkliwość [%] 11.57 11.10 7.37 0.05 0.04 0.02 0.0
Porowatość otwarta [%] 23.4 23.0 16.8 0.01 0.01 0.01 0.0
Gęstość pozorna [g/cm3] 2.08 2.11 2.28 2.62 2.65 2.58 2.55
Wytrzymałość na ściskanie, Rc [MPa] 5.4 9.6 22.1 32.1 37.0 38.7 30.6
Mrozoodporność - Po 75 cyklach próbki spękały - Po 100 cyklach brak spękań i odprys-ków - Po 100 cyklach brak spękań i odprys-ków -
Wykwity siarczanowe Brak wykwitów i nalotów siarczanowych