Kopalnia Gościniec

Historia firmy

Kopalnia Gościniec (nazwa od przysiółka wsi Pałęgi) - jest położona w odległości około 1 km od kopalni "Pałęgi" (mapa dojazdu).

Eksploatację złoża przez Geol-Min rozpoczęto we wrześniu 2006 r., wykonując wstępne wyrobisko udostępniające i wydobywając niewielką ilość kopaliny. Możliwości wydobywcze kopalni przyjmuje się do ca 250 tys. ton rocznie. Położenie złoża i jego otoczenie, zasoby i jakość kopaliny, a także sąsiedztwo czynnej od 2001 roku kopalni "Pałegi", sprawiają, że rejon Pałęg może być atrakcyjny dla lokalizacji dużego, nowoczesnego zakładu produkcji wyrobów ceramiki budowlanej.
Od 2017 r. w związku z wygaszeniem koncesji kopalnia “Gościniec” nie prowadzi wydobycia.

Złoże Gościniec

Złoże jest obecnie udokumentowane w kategorii C2+C1. Łącznie udokumentowane zasoby wynoszą 3,88 mln m3 (ponad 8,5 mln ton), na powierzchni ca 20 ha, przy średniej miąższości 18,7 m i maksymalnej głębokości udokumentowania ca 21 m). Zasoby złoża mogą być znacznie zwiększone - zarówno przez udokumentowanie do większej głębokości. więcej »

Parametry surowca

Parametry jakościowe surowca ilastego ze złoża "Gościniec" zostały przedstawione według dokumentacji geologicznej oraz wyników badań uśrednionej próbki surowca z wydobycia. więcej »