Parametry surowca

Parametry jakościowe surowca ilastego ze złoża "Pałęgi"
(według dokumentacji geologicznej)

Opis makroskopowy Iłowce i mułowce ilaste wiśniowobrązowe, z wkładkami żółtoseledynowych
Stratygrafia Dolny trias (pstry piaskowiec środkowy)
Skład granulometryczny *
>63µm (0.063 mm) 4.2 - 14.8%, najczęściej 6 - 10%
>20µm (0.02 mm) 15.5 - 27.0%, najczęściej 17 - 20%
2 - 20µm (0.002-0.02 mm) 35.4 - 48.3%, najczęściej 40 - 42%
< 2µm (0.002 mm) 34.2 - 41.9%, najczęściej 38 - 40%
Skład mineralny
minerały ilaste łatwo topliwe ** 10 - 19%, najczęściej 10 - 14%
illit 23 - 37%, najczęściej 26 - 30%
kaolinit 6 - 12%, najczęściej 8 - 10%
chloryt 2 - 5%
kwarc 30 - 45%, najczęściej 32 - 34%
skaleń ślady
hematyt 3 - 6%, najczęściej 5 - 6%
kalcyt + dolomit ślady
Skład chemiczny
SiO2 61.18 - 69.80%, średnia 64.79%
Al2O3 13.70 - 18.13%, średnia 16.26%
Fe2O3 5.77 - 8.42%, średnia 7.22%
TiO2 0.83 - 0.99%, średnia 0.91%
MnO 0.06 - 0.11%, średnia 0.09%
MgO 1.78 - 2.82%, średnia 2.38%
CaO 0.28 - 0.51%, średnia 0.40%
K2O 2.19 - 3.01%, średnia 2.68.%
strata prażenia (105 - 1 000°C) 4.18 - 5.37%, średnia 4.81%
Parametry techniczne
Wilgotność naturalna maksymalnie 14 %
Woda zarobowa 18.02 - 34.41%, średnia 26.21%
Skurczliwość suszenia 5.1 - 8.5%, średnia 6.8%
Skurczliwość całkowita (1000°C) 5.8 - 9.9%, średnia 7.85%
Skurczliwość całkowita (1050°C) 5.7 - 13.8%, średnia 9.75%
Nasiąkliwość wagowa (1000°C) 6.13 - 11.25%, średnia 8.69%
Nasiąkliwość wagowa (1050°C) 3.92 - 9.00%, średnia 6.46%
Wytrzymałość na ściskanie 
(1000°C)
5.34 - 22.8MPa, średnia 14.07MPa
Wytrzymałość na ściskanie 
(1050°C)
14.20 - 33.5MPa, średnia 23.85MPa
Zawartość i stopień szkodliwości marglu 0 (brak przejawów działania)
Skłonność do tworzenia się wykwitów brak
Uwaga Dopuszczalne są sporadyczne okruchy piaskowca O > 50 mm
* Badania granulometryczne przy użyciu analizatora laserowego
** Mieszane illitowo-smektytowe i chlorytowo-smektytowe

Wyniki badań surowca z wydobycia w kopalni Pałęgi
(według badań prof. P.Wyszomirskiego z AGH)

  • próbka 1 -ściana S, poziom eksploatacyjny 267-271 m npm,
  • próbka 2 - iłowiec zalegający tuż pod piaskowcem, część S ściany W, poziom eksploatacyjny 267-271m npm,
  • próbka 3 - iłowiec szarozielony w obrębie piaskowców, część S ściany W, dolna część poziomu eksploatacyjnego 271-275 m npm,
  • próbka 4 - część S ściany W, od stropu piaskowca do stropu złoża,
  • próbka 5 - surowiec ilasty pobrany z górnej części hałdy surowca,
  • próbka 6 - glina zwietrzelinowa z nadkładu złoża Pałęgi.

Zestawienie właściwości surowca

Parametr Jednostka Próbka
1 2 3 4 5 6
SiO2 [%] 62.05 62.12 67.03 61.21 59.58 60.74
Al2O3 [%] 17.26 16.60 17.09 17.17 17.75 17.75
Fe2O3 [%] 7.28 7.20 3.35 7.44 7.74 7.94
TiO2 [%] 0.91 0.86 0.91 0.89 0.88 0.94
CaO [%] 0.45 0.43 0.35 0.34 0.37 0.22
MgO [%] 2.32 2.28 1.81 2.26 2.36 1.99
MnO [%] 0.076 0.058 0.086 0.090 0.082 0.059
Na2O [%] 0.17 0.15 0.09 0.15 0.14 0.09
K2O [%] 2.90 2.83 2.54 2.90 3.08 2.89
P2O5 [%] 0.14 0.15 0.11 0.09 0.10 0.09
Strata prażenia 
w 1000°C
[%] 6.52 6.31 6.71 6.65 7.03 6.90
Powierzchnia właściwa [m2/g] 15.03 14.74 16.72 18.60 17.69 35.48
Gęstość helowa [g/cm3] 2.776 ±0.007 2.765 ±0.005 2.788 ±0.008 2.782 ±0.009 2.717 ±0.007 2.782 ±0.009
Temperatura spiekania [°C] 1140 1165 1165 1160 1160 1200
Temp. mięknięcia [°C] 1395 1370 1400 1360 1361 1380
Temperatura topienia [°C] 1510 1535 - 1530 1540 1575
Temperatura płynięcia [°C] 1560 1560 - 1568 1570 1600
Wytrzymałość na zginanie po wysuszeniu [MPa] 0.70 ±0.07 0.60 ±0.06 0.63 ±0.03 0.76 ±0.04 0.79 ±0.02 0.64 ±0.06

Podstawowe właściwości technologiczne tworzywa
po wypaleniu

Temperatura wypalania 
[°C]
Próbka 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
Wytrzymałość na zginanie [MPa] 1 2.45 ±0.24 3.05 ±0.25 4.02 ±0.29 5.37 ±0.36 7.14 ±0.25 7.95 ±0.70 6.68 ±0.45
2 2.51
±0.15
3.09
±0.17
4.39
±0.18
6.02
±0.36
7.25
±0.25
8.10
±0.45
6.80
±0.45
3 1.64
±0.15
2.17
±0.17
2.82
±0.18
4.03
±0.36
6.64
±0.25
7.34
±0.76
6.65
±0.45
4 2.46
±0.29
2.96
±0.20
4.14
±0.49
6.32
±0.39
9.48
±0.29
8.24
±0.80
7.81
±0.43
5 2.43
±0.08
3.12
±0.15
4.65
±0.38
7.10
±0.53
9.88
±0.53
8.25
±0.47
6.91
±0.67
6 2.89
±0.08
3.08
±0.15
3.65
±0.38
5.38
±0.77
8.06
±0.53
9.03
±0.13
8.03
±0.52
Wytrzymałość na ściskanie Rc [MPa] 1 9.5 16.8 23.7 28.4 27.3 23.7 11.9
2 8.0 16.1 26.1 30.1 28.7 25.9 22.5
3 3.5 6.8 11.8 14.1 14.8 15.4 16.8
4 4.1 6.2 9.3 17.0 26.7 21.4 13.5
5 4.1 10.6 18.3 25.3 29.8 29.1 9.8
6 13.1 17.1 19.8 21.3 28.0 29.5 26.8
Nasiąkliwość [%] 1 11.57 11.10 7.37 0.05 0.04 0.02 0.00
2 10.07 9.82 9.00 4.50 0.10 0.00 0.90
3 12.62 11.94 9.55 3.79 0.45 0.21 0.02
4 10.72 10.94 5.99 0.20 0.05 2.00 0.04
5 11.25 11.22 6.56 0.00 0.00 0.00 2.13
6 10.40 10.20 8.40 3.50 0.10 0.00 0.85
Gęstość pozorna [g/cm3] 1 2.15 2.17 2.18 2.46 2.58 2.56 2.17
2 2.15 2.17 2.24 2.43 2.59 2.56 2.11
3 2.01 2.04 2.14 2.35 2.51 2.48 2.47
4 2.12 2.12 2.34 2.59 2.62 2.36 2.36
5 2.10 2.10 2.32 2.64 2.58 2.50 2.31
6 2.12 2.16 2.26 2.51 2.62 2.47 2.31
Porowatość otwarta [%] 1 21.4 20.9 19.8 10.8 0.3 0.0 1.9
2 22.9 22.1 17.5 10.5 0.3 0.0 1.0
3 25.4 24.4 20.5 8.9 1.1 0.5 0.0
4 22.8 22.8 14.0 0.5 0.1 0.1 0.1
5 23.6 23.6 15.2 0.0 0.0 0.0 2.1
6 22.8 22.0 18.8 8.5 0.1 0.0 2.0