Kopalnia Pałęgi

Historia firmy

Kopalnia Pałęgi - położona na gruntach wsi Grzymałków i Pałęgi,
(mapa dojazdu) została uruchomiona przez Geol-Min w 2001 roku. Już w drugim roku działalności kopalnia osiągnęła wydobycie ponad 80 tysięcy ton, stając się największym dostawcą surowca ilastego w województwie świętokrzyskim.

Powodem tego jest stale rosnące zapotrzebowanie na glinę "Pałegi", która dzięki swojemu składowi chemicznemu i mineralnemu oraz własnościom technologicznym jest surowcem najwyższej jakości do produkcji wyrobów ceramicznych o specjalnych wymaganiach, takich jak elewacyjne cegły i płytki klinkierowe (podłogowe, ścienne, parapetowe) czy dachówka. Odbiorcami surowca z Pałęg są liczący się producenci tych wyrobów z całej Polski - między innymi z rejonów Torunia, Szczecina, Warszawy, Radomia, Starachowic, Przysuchy: Lafarge Dachy Sp. z o.o. (dachówka ceramiczna), Klinkier Przysucha SA, Ceramika Paradyż Sp. z o.o., (płytki klinkierowe),CERRAD sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, (płytki ceramiczne, gresowe i klinkierowe) i inni. Surowiec ze złoża Pałęgi jest już znany również poza granicami kraju.

Kopalnia posiada wszystkie wymagane dokumenty i pozwolenia dla prowadzenia eksploatacji złoża oraz niezbędną infrastrukturę, w tym własną drogę dojazdową, doprowadzoną energię elektryczną i oświetlenie terenu, wodociąg etc. W ramach systemu odprowadzania wód z kopalni, w sąsiedztwie wyrobisk istnieją dwa zarybione zbiorniki wodne .

Złoże Pałęgi

Złoże "Pałęgi" budują dolnotriasowe (środkowy pstry piaskowiec) iłowce i mułowce, o barwie wiśniowoczerwonej do ciemnobrązowej z plamami i smugami seledynowymi. Zasoby złoża wynoszą według stanu na koniec 2006 roku około 6 mln ton, co przy wydobyciu rocznym rzędu 70 - 140 tys. ton zapewni możliwość jego eksploatacji przez ponad 50 lat. więcej »

Parametry surowca

Podstawowe parametry jakościowe surowca ilastego ze złoża "Pałęgi" przedstawione zostały na podstawie dokumentacji geologicznej oraz wyników badań surowca z wydobycia z kopalni  "Pałęgi". więcej »