Nasze kopalnie

Kopalnia Pałęgi


Kopalnia Pałęgi - położona na gruntach wsi Grzymałków i Pałęgi, została uruchomiona przez Geol-Min Sp. z o.o. w 2001 roku. Już w drugim roku działalności kopalnia osiągnęła wydobycie ponad 80 tysięcy ton, stając się największym dostawcą surowca ilastego w województwie świętokrzyskim więcej »

Kopalnia Gościniec


Kopalnia Gościniec (nazwa od przysiółka wsi Pałęgi) - jest położona w odległości około 1 km od kopalni "Pałęgi" . Eksploatację złoża przez Geol-Min rozpoczęto we wrześniu 2006 r., wykonując wstępne wyrobisko udostępniające i wydobywając niewielką ilość kopaliny. więcej »

Ceny

Cena  podstawowa  za 1  tonę  iłu  z  wyrobiska wynosi w 2017 r. 53 PLN   loco  kopalnia "Pałęgi"  i "Gościniec". więcej »