Kontakt

GEOL-MIN Spólka z o.o.


Al. IX Wieków Kielc 16/11
25-516 Kielce
Godziny pracy biura : od 7.00 do 15.00

NIP: 657-23-29-282
KRS: 0000013841
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Tel: 41 344-33-20
Tel./fax: 41 362-03-91
E-mail: biuro@geol-min.pl