Witam

Nasza spółka została założona do prowadzenia szeroko pojętej działalności związanej z eksploatacją złóż kopalin. Jesteśmy obecnie największym w regionie świętokrzyskim dostawcą iłów ceramicznych, wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych, min. wyrobów klinkierowych.

Kopalnia Pałęgi

Kopalnia Pałęgi

Kopalnia Pałęgi - położona na gruntach wsi Grzymałków i Pałęgi, została uruchomiona przez Geol-Min Sp. z o.o. w 2001 roku. Już w drugim roku działalności kopalnia osiągnęła wydobycie ponad 80 tysięcy ton, stając się największym dostawcą surowca ilastego w województwie świętokrzyskim

więcej »

Kopalnia Gościniec

Kopalnia Gościniec

Kopalnia Gościniec (nazwa od przysiółka wsi Pałęgi) - jest położona w odległości około 1 km
od kopalni "Pałęgi" . Eksploatację złoża przez Geol-Min rozpoczęto we wrześniu 2006 r., wykonując wstępne wyrobisko udostępniające i wydobywając niewielką ilość kopaliny.

więcej »

Ceny

Ceny

Cena  podstawowa  za 1  tonę  iłu  z  wyrobiska wynosi w 2017 r. 53 PLN  loco  kopalnia "Pałęgi"  i "Gościniec".

więcej »

Aktualności

W dniu 04 listopada 2012 r odszedł dr Józef Szajn

W dniu 04 listopada 2012 r odszedł dr Józef Szajn W dniu 04 listopada 2012 r odszedł na zawsze nasz Przyjaciel dr Józef Szajn długoletni Prezes, współzałożyciel Firmy, kolega i współpracownik. Był cenionym geologiem, wspaniałym przyjacielem i szlachetnym...
więcej »